Proje Yönetimi Danışmanlığı

Retron, işletmeler ve kurumlar için giderek önem arz eden Proje Yönetimi konusunda tüm sektörlerde geleneksel yönetim anlayışının dışında ulusal ve uluslararası standartları uygulayacak biçimde danışmanlık hizmetleri vermektedir.
İşletme ve kurumlar için verimli, etkin ve çevik proje yönetimi anlayışı ile süreçleri ve metodolojileri uygulayarak katma değer yaratmayı hedeflemektedir.

Bu anlayış çerçevesinde aşağıdaki süreç başlıklarında danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermektedir;

• Proje Yönetimi ve Planlama
• Gereksinim Yönetimi
• Teknik Tasarım
• Test Faaliyetleri

Kurumsal Süreç Yönetimi Danışmanlığı

Küresel ekonomi ile giderek artan rekabet ortamında işletme/kurum iş süreçlerinin müşteri odaklı olarak yeniden ele alınıp iyileştirilmesi kaçınılmaz olmuştur.
Kalite ve fiyat açısından müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutarken; planlama, üretim, tedarik zincirleri yönetimi, insan kaynakları yönetimi ve kalite süreçleri ön plana çıkmaktadır.

Mal/hizmet üretime yönelik süreçlerin gelişen teknoloji altyapısı doğrultusunda inovasyonu ve otomasyonu en yüksek şekilde yeniden ele alıp iyileştirmek gerekmektedir.

Bu bağlamda belirlenecek hedef/referans modele ulaşmak için yapılan çalışmalar aşağıdaki başlıkları içermektedir;

• Mevcut Süreç Analizi
• Referans / Hedef Model’e göre eksik/iyileştirmeye açık alanlar
• Yeni süreç tasarımı,
• Rol ve sorumlulukların belirlenmesi
• Prototip uygulama,
• Sürekli İyileştirme döngüsü

Kalite Süreçleri Danışmanlığı ve Belgelendirme Hizmetleri

Deneyimli kadroyla Retron bünyesinde Kalite Süreçleri ve Belgelendirme başlıkları altında verilen hizmetler şunlardır;

• CMMI (Capability Maturity Model Integration)
• SPICE: SÜREÇ İYİLEŞTİRME, YETERLİLİK BELİRLEME ve ORGANİZASYONEL OLGUNLUK (TS ISO/IEC 15504)
• Bilgi Güvenliği Yönetimi (TS ISO/IEC 27001)

Kurumsal IT Mimarileri Danışmanlığı

Kurumsal IT Mimarisi, Bilgi Sistemleri Altyapısı, Kaynakları ve Organizasyonel Birimlerin ilişkileri, mevcut ve gelecek durumu aynı mimari model üzerinde gösterilerek iş hedefleriyle uyumluluğu ve stratejik yönetim sağlayan pratikler olarak tanımlanmaktadır.

Kurumsal Mimariyi etkileyen aşağıdaki başlıklarda eğitim ve danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

– Yasal Düzenlemeler
– Standartlar
– Kurum Misyonu
– İş Stratejisi/Modelleri
– Teknolojik Yönelimler
– Sektörel Rekabet
– Paydaş Yönetimi
– Müşteri Yönetimi

Yerel ve Uluslararası Destek ve Hibe Danışmanlıkları

Günümüzde farklı sektörlerde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar için, bölgesel, ulusal ve uluslararası destekler giderek artmaktadır. Bir taraftan destek sağlayıcı kurumların sayısı artarken, diğer taraftan destelerin tip ve çeşitliliği artmaktadır. Hem destek kapsamı, hem sağlayıcı kurumun isterleri, başvuru ve kabul kriterleri her destek için farklılık göstermektedir.

TÜBİTAK, Kalkınma Ajansları, KOSGEB ve kimi bakanlıkların sağladığı bölgesel/ulusal destek ve teşviklerin yanında, Avrupa Birliğinin geçtiğimiz yıllarda duyurduğu H2020 programı hem bütçesel avantajları hem de çok ortaklı projeler sayesinde ülkemiz firmalarına yeni kapılar açmaktadır.

Retron, KOBİ ağırlıklı işletmelerin yerel ve uluslararası desteklere erişimi konusunda aşağıda sıralanan programlar/kurumlar özelinde, projelendirme ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.

– H2020 (Projelendirme, Partnering)
– AB Katılım Öncesi Mali Destek Projeleri
– TÜBİTAK
– KOSGEB
– Kalkınma Ajansları